百合 bách hợp
♦ Cây sống nhiều năm, hoa trắng hoặc vàng, có củ. Còn gọi là hoa huệ. ◇Lục Du : Cánh khất lưỡng tùng hương bách hợp, Lão ông thất thập thượng đồng tâm , (Song tiền tác tiểu thổ san nghệ lan... ...).