百日紅 bách nhật hồng
♦ Tên khác của tử vi . § Cây mùa hè nở hoa tía hoặc đỏ, tới mùa thu mới tàn, nên có tên là bách nhật hồng .