百科全書 bách khoa toàn thư
♦ Bộ từ điển tóm lược các kiến thức về khoa học, kĩ thuật, văn chương, nghệ thuật.