禁書 cấm thư
♦ Sách không được phép lưu hành hay tàng trữ.