窮理 cùng lí
♦ Tìm tòi nguyên lí sự vật. ◇Hậu Hán Thư : (Quảng) bác vật hiệp văn, tham di cùng lí (), (Hồ Quảng truyện ) (Quảng là người) kiến văn sâu rộng, thâm cứu đạo lí sự vật.