罷兵 bãi binh
♦ Ngừng chiến tranh. ☆Tương tự: hưu binh . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lưỡng gia các bãi binh, tái hưu xâm phạm , (Đệ thất hồi) Hai bên cùng ngưng chiến, từ nay về sau không xâm phạm nhau nữa.