脂肪 chi phương
♦ Lớp mỡ ở dưới lớp da động vật.
♦ Chất dầu mỡ, lấy từ mỡ heo mỡ bò, làm xà phòng được.