脂膏 chi cao
♦ Dầu mỡ.
♦ Tỉ dụ địa vị giàu có.
♦ Tỉ dụ tiền tài làm ra bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân.