至仁 chí nhân
♦ Rất có nhân đức. ◇Trang Tử : Chí nhân vô thân (Thiên vận ).
♦ Chỉ người vô cùng nhân đức.