至公 chí công
♦ Rất công bình, không hề thiên tư. ☆Tương tự: đại công . ◇Quản Tử : Phong vũ chí công nhi vô tư (Hình thế giải ) Gió mưa rất công bình và không thiên tư.