薄技 bạc kĩ
♦ Tài mọn, nghề mọn, tài năng thô thiển. ◇Tô Thức : Khu khu chu thượng nhân, Bạc kĩ an cảm trình , (Tân than ).