薄荷 bạc hà
♦ Tên thứ cây có mùi thơm hắc, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc (Mentha arvensis).