薄荷晶 bạc hà tinh
♦ Vật kết tinh như hình kim, lấy trong cây bạc hà, dùng để chữa đau răng, đau đầu.