蟠桃 bàn đào
♦ Thứ đào tiên, ba ngàn năm mới nở hoa, ba ngàn năm mới kết quả. Tương truyền ăn đào này được trường sinh bất tử. Bà Tây Vương Mẫu 西 đã cho Hán Vũ Đế ăn quả đào này.
♦ Một giống đào trái tròn và giẹt, ăn rất thơm ngon.
♦ Tên núi (theo truyền thuyết).