定都 định đô
♦ Chọn nơi làm kinh đô. ◇Tào Quýnh : Nghênh đế Tây Kinh, định đô Toánh ấp 西, (Lục đại luận ).