詢問 tuân vấn
♦ Hỏi tra, hỏi cho biết tình huống. ◇Hậu Hán Thư : Thì kinh sư địa chấn, đặc kiến tuân vấn , (Lưu Khoan truyện ).