輩出 bối xuất
♦ Liên tục xuất hiện. ◎Như: nhân tài bối xuất người tài năng đua nhau liên tục xuất hiện.