近代 cận đại
♦ Thời đại quá khứ không xa, đời gần đây.