近東 cận đông
♦ Vùng đất ở trung đông. ☆Tương tự: Trung Đông .