邊功 biên công
♦ Công huân lập được ở vùng biên cương. ◇Thủy hử truyện : Trẫm dục yếu đài cử nhĩ, đãn hữu biên công, phương khả thăng thiên , , (Đệ nhị hồi) Trẫm muốn tiến cử ngươi, nhưng phải có công lao gì ở vùng biên giới, mới có thể thăng chức được.
♦ Việc xảy ra ở vùng biên giới.