重心 trọng tâm
♦ (Vật lí học) Điểm tác dụng hợp lực của các trọng lực lên một vật thể.
♦ Tỉ dụ trung tâm hoặc phần chủ yếu của sự tình. ◎Như: tha tương tự kỉ sanh hoạt đích trọng tâm đô phóng tại hài tử thân thượng .
♦ (Hình học) Chỉ điểm gặp nhau của ba trung tuyến trong hình tam giác.