野心 dã tâm
♦ Lòng phóng túng, không thuần, như lòng dã thú. ◇Tả truyện : Lang tử dã tâm (Tuyên Công tứ niên ) Lòng lang dạ sói.
♦ Tham vọng (quyền thế, danh lợi). ◇Lão Xá : Lam tiên sanh đích dã tâm ngận đại, (...), tha sở tối quan tâm đích thị chẩm dạng đắc đáo quyền lợi, phụ nữ, kim tiền , (...), , , (Tứ thế đồng đường , Nhị bát ) Ông Lam tham vọng rất lớn, (...), điều mà ông quan tâm hơn hết là làm sao đạt được quyền lợi, đàn bà, tiền bạc.
♦ Tính tình nhàn tản điềm đạm. ◇Tiền Khởi : Cốc khẩu đào danh khách, Quy lai toại dã tâm , (Tuế hạ đề mao tì ) Cửa hang khách ẩn tên, Trở về thỏa lòng nhàn.