針法 châm pháp
♦ Phép trị bệnh dùng kim chích vào huyệt.