鑄工 chú công
♦ Thợ đúc kim khí.
♦ Công việc hay kĩ thuật đúc kim khí. ◎Như: giá kiện đồng khí đích chú công ngận tế trí .