陰寒 âm hàn
♦ U ám và lạnh lẽo. ◎Như: bắc địa đích đông quý, thiên khí âm hàn , .