陰重 âm trọng
♦ Thận trọng, không để tiết lộ âm mưu, tin tức. ◇Sử Kí : (Chu) Nhân vi nhân âm trọng bất tiết () (Vạn Thạch Trương Thúc liệt truyện ).
♦ Coi trọng bề dưới.
♦ Bóng cây rậm rạp. ◇Lí Nguyên Ưng : Tư vãng sự, Nhập tần mi, liễu sao âm trọng hựu đương thì , , (Tư giai khách , Từ ).
♦ Bệnh có nhiều hơi trong khang người (dạ dày, ruột...), thường đột ngột thoát ra ngoài, làm cho đau đớn. § Còn gọi là sán khí .