陰陽家 âm dương gia
♦ Một học phái đề xướng từ thời Chiến quốc theo thuyết âm dương ngũ hành .
♦ Người làm nghề theo phái dịch lí, chuyên trị các thuật trạch nhật , chiêm tinh , phong thủy , v.v.