陰陽水 âm dương thủy
♦ Nước sôi và nước lạnh hòa nhau (đông y).
♦ Nước giếng và nước sông hòa nhau (đông y).