隊長 đội trưởng
♦ Người cầm đầu một đội. ◇Sử Kí : Tôn Tử phân vi nhị đội, dĩ vương chi sủng cơ nhị nhân các vi đội trưởng, giai lệnh trì kích , , (Tôn Tử Ngô Khởi truyện ).