露天 lộ thiên
♦ Ở ngoài trời, ở bên ngoài phòng ốc. ◎Như: lộ thiên âm nhạc hội nhạc hội ngoài trời.