韓國 hàn quốc
♦ Tức Đại Hàn Dân Quốc . § Còn gọi là Nam Hàn (South Korea) để phân biệt với Bắc Hàn .