音韻 âm vận
♦ Trong âm đọc chữ Hán, gọi chung ba yếu tố: thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu là âm vận . § Cũng gọi là thanh vận .
♦ Âm thanh lên cao xuống thấp hài hòa. ◇Lưu Vũ Tích : Sanh hoàng bách chuyển âm vận đa, Hoàng li thôn thanh yến vô ngữ , (Bách thiệt ngâm ).
♦ Phong độ nghi thái của người con gái. ◇Lí Phục Ngôn : Hữu khoảnh kiến nhất nữ nhân, niên khả nhị bát, dong hoa đoan lệ, âm vận u nhàn , , , (Hà Đông kí ).