願意 nguyện ý
♦ Đồng ý, bằng lòng. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhị thư thính liễu, tự thị nguyện ý , (Đệ lục ngũ hồi) Dì Hai nghe nói tất nhiên bằng lòng lắm.
♦ Mong muốn, hi vọng. ◇Đinh Linh : Mộng Kha chỉ nguyện ý bả mẫu thân đích phần mộ tu hảo, trúc đắc chánh tượng tại thư thượng sở khán kiến đích nhất dạng , (Mộng Kha , Nhất).