高原 cao nguyên
♦ Vùng đất ở trên cao, so với đồng bằng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tào binh giai cư cao nguyên, tọa thị thủy yêm Hạ Bi , (Đệ thập cửu hồi) Quân Tào đều đóng trên gò cao, ngồi trông nước ngập vào Hạ Bi.