高奇 cao kì
♦ Tài năng trí tuệ hơn người. ◇Hán Thư : Thần thiết quan hoàng thái tử tài trí cao kì, ngự xạ kĩ nghệ quá nhân tuyệt viễn , (Trào Thác truyện ).