高枕 cao chẩm
♦ Kê cao gối nằm ngủ. Tỉ dụ yên nằm nhàn hạ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kì gia chủ tòng dong tự tại, cao chẩm ẩm thực nhi dĩ , (Đệ 103 hồi) Ông chủ nhà chỉ việc thung dung tự tại, nằm cao thảnh thơi, ăn uống mà thôi.