高枕無憂 cao chẩm vô ưu
♦ Nằm gối cao đầu nhàn nhã không lo lắng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trác đại hỉ viết: Ngô hữu Phụng Tiên, cao chẩm vô ưu hĩ! : , ! (Đệ ngũ hồi) (Đổng) Trác mừng mà nói rằng: Ta được Phụng Tiên thì cứ gối cao đầu mà ngủ không lo gì nữa!