高粱 cao lương
♦ Một giống lúa thuộc khoa thử , ăn được, dùng làm rượu, làm thức ăn cho súc vật. § Còn gọi là thục thử .
♦ Nói tắt của từ cao lương tửu .