高調 cao điệu
♦ Điệu đàn cao khó họa. Nghĩa bóng: Lí tưởng xa vời, không thật tế.