高麗 cao lệ, cao li
♦ Cao siêu đẹp đẽ. ◇Nam sử : Dĩ vi tuyết phú, dĩ cao lệ kiến kì , (Tạ Phương Minh truyện ).
♦ Người cao dài xinh đẹp. ◇Dương Hiển Chi : Hựu vô na bàn cao lệ khứ vãng lai nghênh, hựu vô na tiểu bái đầu nùng trang diễm khỏa , (Khốc hàn đình , Đệ tam chiệp).
♦ Cao Li : tên cũ của nước Triều Tiên , nay chia làm Đại Hàn Bắc Hàn .