五加 ngũ gia
♦ Tên một loài cây trên núi, vỏ rất thơm, gọi là ngũ gia bì , dùng để ngâm rượu, rất quý. Rượu này gọi là ngũ gia bì tửu .