五倫 ngũ luân
♦ Năm bực quan hệ của người thời xưa là: vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bầu bạn quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu phụ, bằng hữu , , , , .