傭工 dung công
♦ Thợ làm thuê. ◇Liễu Tông Nguyên : Liêm lại dĩ hành thương, bất dịch dung công, bất phí chu xa , , (Lại thương ).