下氣 hạ khí
♦ Thái độ cung thuận, bình tâm tĩnh khí. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc hựu thị thiên sanh thành quán năng tác tiểu phục đê, bồi thân hạ khí, tính tình thể thiếp, thoại ngữ triền miên , , , 綿 (Đệ cửu hồi) Bảo Ngọc lại bẩm phú quen khiêm nhường, hòa thuận, bình tâm tĩnh khí, tính tình nhũn nhặn dịu dàng, nói năng hòa nhã dễ nghe.
♦ Đông y chỉ đánh rắm.