下賜 hạ tứ
♦ Ban cho kẻ dưới.
♦ Lời nói khiêm khi nhận vật gì của người khác cho mình.