休戰 hưu chiến
♦ Ngưng chiến, đình chiến. ◎Như: song phương tạm thì tuyên bố hưu chiến .