券書 khoán thư
♦ Tờ giao ước, văn thư. ◇Sử Kí : Mạnh Thường Quân văn Phùng Hoan thiêu khoán thư, nộ nhi sử sử triệu Hoan , 使使 (Mạnh Thường Quân truyện ).