今日 kim nhật
♦ Hôm nay. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Kim nhật cản bất đáo đích; tha liên dạ tẩu, dã đắc minh nhật tảo thượng lai ; , (Đệ tam hồi).
♦ Ngày nay, hiện tại. ◇Lạc Tân Vương : Thỉnh khán kim nhật chi vực trung, Cánh thị thùy gia chi thiên hạ , (Đại Từ Kính Nghiệp thảo vũ thị hịch ).