亂倫 loạn luân
♦ Dâm dục bất chính trong vòng thân thuộc. ☆Tương tự: loạn dâm .
♦ Phá hoại nhân luân đạo đức, luân thường xã hội.
♦ Chỉ hôn nhân không tương xứng.