五大洋 ngũ đại dương
♦ Năm vùng biển lớn trên địa cầu, gồm Thái Bình dương , Ấn Độ dương , Đại Tây dương 西, Nam Băng dương Bắc Băng dương .